Piece gazowe

Ogłoszenia drobne nowy sącz – internetowy blog dla każdego

Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach
Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje mają formę dokumentu urzędowego. Do czynności, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest notariusz w koszalinie zaliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, usługi dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności związane z zarządzaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, wykonywanie poświadczeń, wykonywanie sprawozdań, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, składanie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej wraz z papierami stanowiącymi bazę dla wpisania w księdze wieczystej, jak i wykonywanie usług powiązanych z osobnymi przepisami prawa. Wykwalifikowany notariusz może również przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery giełdowe, papiery, czy informacje na informatycznym nośniku danych. Jest o tym mowa w zapisach o informatyzacji działalności jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie www kancelarii można dowiadywać się, jakiego typu papiery należy przynosić do kancelarii celem przeprowadzenia wyznaczonej czynności u notariusza. To duże ułatwienie dla klientów, pozwalające szybciej załatwić pewne sprawy. Szczególnie, że dokumenty do kancelarii można składać przed ustalonym terminem wykonania wyznaczonej usługi. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dołączyć duplikat potrzebnych dokumentów. Można to robić mailowo lub osobiście. Tylko przy podpisywaniu aktu należy przedstawić pierwowzór.